Abstract Man on Beach
יכולות המערכת

סלולר -איפון ואנדרואיד

הרשמה

 • יצירת משתמש

 • יצירת מועדון

 • בחירת מועדון

 • הרשמה למועדון

יומן

 • הוספת אימונים

 • העתקה והדבקה

 • יצירת ארועים

 • אימונים מסוג שחייה,רכיבה ריצה כוח ועוד

 • סה״כ שבועי

 • קישור לדוח אימון מפורט

 •  מי ביצע מי לא 

 • יצירה בקלות פגישה בזום עבור אימון

Game Plan (gantt like view)

 • צפייה

דוח אימון

 • מסלול 

 • לאפים

 • זום

 • כל הפרמטרים ששעון יכול לספק

 • גראפים

 • פיקים

 • חלוקת זונים

 • השואות

בונה אימון​​

 • צפייה

ניהול מועדון​​​

 • יצירת קבוצות

 • ניהול משתמשים

 • ניהול הרשאות

 • דוחות  פיננסים

 • יצירה חופשית של תוכניות מנוי

 • הזמנה למועדון

חברי מועדון​​​​

 • גישה ליומן

 • גישה לפרופיל

 • תקשורת

קבוצות מועדון​​​​​

גישה ליומנים ולוGamePlan

 • גישה לחברי הקבוצה

 • תכנון קבוצתי

מחסן אימונים​​

 • שימוש בתכנון *

יישות עסקית​​​​​​​

 • חיוב כרטיסי אשראי

 • דוחות פיננסים

 • ניהול מנויים (חיוב מתחדש)

חנות מקווונת פרטית​​

 • רכישה

 • דוחות חנות

תקשורת

 • הודעות בהתראה

 • ניהול קבוצות פרטיות/ציבוריות

 • שליחת אימון/תמונה/הודעה קולית*

 • שידור

שפות

 • אנגלית

 • עברית

דפדפן מחשב שולחני

הרשמה

 • יצירת משתמש

 • יצירת מועדון

 • בחירת מועדון

 • הרשמה למועדון

יומן

 • הוספת אימונים

 • העתקה והדבקה

 • יצירת ארועים

 • אימונים מסוג שחייה,רכיבה ריצה כוח ועוד

 • סה״כ שבועי

 • קישור לדוח אימון מפורט

 •  מי ביצע מי לא 

 • גרירה ממחסן אימונים

 • יצירה בקלות פגישה בזום עבור אימון

Game Plan (gantt like view)

 • הוספת אימון, מטרה ,תקופה

 • מבט אחד על אימונים, סהכ ופיזיולוגיה. חלוקה לפי תקופת זמן מועדפת

 • גישה לדוח אימון מפורט

דוח אימון

 • מסלול 

 • לאפים

 • זום

 • כל הפרמטרים ששעון יכול לספק

 • גראפים

 • פיקים

 • חלוקת זונים

בונה אימון​​

 • יצירת אימון שחייה,רכיבה וריצה

 • תצורת בלוקים או תצורה אופקית

 • יצירת בלוקים ע״פ עומס,קצב,דופק,וואטים ובהתייחס לספים, תוצאות מרוצים וrpe

 • טקסט נוצר אוטומטית

 • יצרה עבור ספורטאי או קבוצה

 • שמירת תבניות

 • טעינה של האימון למכשירי גארמין

ניהול מועדון​​​

 • יצירת קבוצות

 • ניהול משתמשים

 • ניהול הרשאות

 • דוחות  פיננסים

 • יצירה חופשית של תוכניות מנוי

 • הזמנה למועדון

חברי מועדון​​​​

 • גישה ליומן

 • גישה לפרופיל

 • תקשורת

קבוצות מועדון​​​​​

 • גישה ליומנים וGamePlan

 • גישה לחברי הקבוצה

 • תכנון קבוצתי

 • העתקה והדבקה של אימונים

 • גרירה ממחסן אימונים

מחסן אימונים

 • הוספה/עריכה

 • שימוש בתכנון

 • גרירה

יישות עסקית​​​​​​

 • יצירה נוחה של יישות עסקית (מורשה,פטור,עמותה

 • חיוב כרטיסי אשראי

 • דוחות פיננסים

 • ניהול מנויים (חיוב מתחדש)

חנות מקווונת פרטית

 • יצירת מוצרים מכל סוג- מזון,ביגוד , כרטיסיה ועוד

 • עריכת מוצרים

 • רכישה

 • דוחות חנות

תקשורת

 • הודעות בהתראה

 • ניהול קבוצות פרטיות/ציבוריות

 • שליחת אימון/תמונה/הודעה קולית*

 • שידור

שפות

 • אנגלית

 • עברית